88/45/EØF: Rådets afgørelse af 20. oktober 1987 om aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik vedrørende afslutning af forhandlingerne på grundlag af artikel XXIV.6 i GATT