Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2218 tat-22 ta’ Diċembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni 2011/163/UE fir-rigward tal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta’ monitoraġġ tar-residwi sottomessi mir-Renju Unit u d-Dipendenzi tal-Kuruna (notifikata bid-dokument C(2020) 9556) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)