Cauza T-118/07: Acțiune introdusă la 16 aprilie 2007 — P.P.TV/OAPI — Rentrak (PPT)