Zadeva C-135/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 12. marca 2020 – JS/Câmara Municipal de Gondomar