Дело C-135/20: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 12 март 2020 г. — JS/Câmara Municipal de Gondomar