Direttiva tal-Kummissjoni 2008/4/KE tad-9 ta' Jannar 2008 li temenda d-Direttiva 94/39/KE fir-rigward ta' oġġetti ta' l-ikel għat-tnaqqis tar-riskju tad-deni mill-ħalib (Test b’relevanza għaż-ŻEE)