ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0429/02 υποβολή: Stavros Xarchakos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ανωτατοποίηση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.