Förhandsanmälan av en fusion (Ärende nr IV/M.562 - Swissair/Sabena)