ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0958/00 υποβολή: Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τουριστική ανάπτυξη της Μελίλλα.