Comunicare în temeiul articolului 12 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, privind informațiile furnizate de autoritățile vamale din statele membre cu privire la clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală