KIRJALLINEN KYSYMYS E-2524/01 esittäjä(t): Diemut Theato (PPE-DE) neuvostolle. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.