Sklepni predlogi generalnega pravobranilca N. Wahla, predstavljeni 9. junija 2016$