Návrhy prednesené 9. júna 2016 – generálny advokát N. Wahl$