Ģenerāladvokāta N. Vāla [N. Wahl] secinājumi, 2016. gada 9. jūnijs$