Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 9 юни 2016 г.