SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3235/03 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Stimulansen voor investeringen in obligaties van de Europese Investeringsbank.