KIRJALLINEN KYSYMYS E-3235/03 esittäjä(t): Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) komissiolle. Kannustaminen sijoittamaan Euroopan unioniin liittyviin arvopapereihin.