Beslutning fra Europa-Parlamentet med de bemærkninger, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1999