Europaparlamentets resolution av den 12 september 2018 om läget i förbindelserna mellan EU och USA (2017/2271(INI))