Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van het Intern Akkoord tot wijziging van het Intern Akkoord van 20 november 1979 betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap, ondertekend te Brussel op 16 december 1980