Mål T-348/16 OP: Tribunalens dom av den 13 juli 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mot Ercea (Skiljedomsklausul — Återvinning — Uppskov med verkställigheten av tredskodom — Mellandom)