Zadeva T-348/16 OP: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Arbitražna klavzula — Ugovor — Odlog izvršitve zamudne sodbe — Vmesna sodba)