Zaak T-348/16 OP: Arrest van het Gerecht van 13 juli 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA („Arbitragebeding — Verzet — Opschorting van de tenuitvoerlegging van het bij verstek gewezen arrest — Interlocutoir arrest”)