Lieta T-348/16 OP: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. jūlija spriedums – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA Šķīrējklauzula — Protests — Aizmuguriska sprieduma izpildes apturēšana — Starpspriedums