Дело T-348/16: Решение на Общия съд от 13 юли 2017 г. — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Арбитражна клауза — Opposition — Спиране на изпълнението на решението постановено в отсъствието на ответника — Междинно решение)