Sprawa T-560/15 P: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2016 r. – LM/Komisja (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Renta rodzinna — Artykuły 18 i 27 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Artykuł 25 Karty praw podstawowych — Prawo rozwiedzionego małżonka zmarłego urzędnika — Obowiązek płacenia alimentów, który ciążył na zmarłym urzędniku)