Zaak T-560/15 P: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2016 — LM/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Overlevingspensioen — Artikelen 18 en 27 van bijlage VIII bij het Statuut — Artikel 25 van het Handvest van de grondrechten — Recht van de gescheiden echtgenoot van een overleden ambtenaar — Alimentatie ten laste van de overleden ambtenaar”)