Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iunie 2015 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iunie 2015.#Presidenza del Consiglio dei Ministri și alții împotriva Rina Services SpA și alții.#Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato.#Trimitere preliminară – Articolele 49 TFUE, 51 TFUE și 56 TFUE – Libertatea de stabilire – Participare la exercitarea autorității publice – Directiva 2006/123/CE – Articolul 14 – Organisme însărcinate cu verificarea și cu certificarea respectării condițiilor cerute de lege întreprinderilor care realizează lucrări publice – Reglementare națională care impune ca sediul social al acestor organisme să fie situat în Italia.#Cauza C-593/13.