Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu akta o digitalnih trgih (Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču ENVP www.edps.europa.eu) 2021/C 147/04