Decizia (UE) 2018/1442 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016