VERORDENING (EEG) Nr. 2175/93 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 1993 tot precisering van het ontstaansfeit voor de landbouwomrekeningskoers die van toepassing is op de communautaire ophoudprijzen en andere voor visserijprodukten geldende bedragen voor het visseizoen 1993