2000/607/EF: Kommissionens beslutning af 27. september 2000 om ændring af listen over strukturfondenes mål 2-områder i Østrig for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(2000) 2730) (Kun den tyske udgave er autentisk)