Instrukcje dla sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 11 lipca 2012 r.