Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kohtusekretäri ametijuhend, 11. juuli 2012