Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2016. aasta resolutsioon ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2015/2140(INI))