Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/714 av den 20 april 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den åttonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080