Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/387 al Comisiei din 11 martie 2019 de autorizare a unei extinderi a utilizării uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ca aliment nou și a modificării denumirii și a cerinței specifice de etichetare a uleiului de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)