Oznam používateľom kontrolovaných látok v Európskej únii, ktorých používanie je povolené na základné účely v Spoločenstve v roku 2008 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu