Aviz adresat întreprinderilor utilizatoare de substanțe reglementate din Uniunea Europeană, autorizate pentru utilizări esențiale în Comunitate în 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon