Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet, i 2008, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget