Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/729 av den 6 maj 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker