Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/729 (2015. gada 6. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai