Kommissionens beslut av den 10/08/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8141 - WATLING STREET / SAGEMCOM) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den franska texten är giltig)