Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1634 оd 30. listopada 2018. o produljenju odstupanja od Uredbe (EZ) br. 1967/2006 u pogledu najmanje udaljenosti od obale i najmanje dubine mora za potegače otvorenog mora koje love mliječ ružični (Aphia minuta) u određenim teritorijalnim vodama Italije