Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.416 – Klasyfikacja statków – Sprawozdawca: Słowacja