Lieta T-43/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 24. aprīļa rīkojums – CRM/Komisija Pagaidu noregulējums — Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija — “Piadina Romagnola/Piada Romagnola” — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība