ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1573/03 υποβολή: Phillip Whitehead (PSE) προς την Επιτροπή. Ευρώπη μέσω δορυφόρου και τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών των ευρωπαϊκών.