Comunicare a Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (Text cu relevanță pentru SEE )(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)