Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 817/2014 z dne 25. julija 2014 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2014