Provedbena uredba Komisije (EU) br. 817/2014 оd 25. srpnja 2014. o izdavanju dozvola za uvoz riže u okviru carinskih kvota koje su za podrazdoblje mjeseca srpnja 2014. otvorene Provedbenom uredbom (EU) br. 1273/2011